MMvG - Colofon

Deze website is een productie van MMD Vormgeving in opdracht van de projectgroep Motor Mobiliteit voor Gehandicapten.
Het concept, een deel van de foto’s en de gehele opmaak werden verzorgd door Bouke Janssen.
De resterende foto’s komen uit het fotoarchief van Allround Technical Assist.


Niets uit deze publicatie mag, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de producent worden overgenomen of verveelvoudigd.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

© MMD Vormgeving / Motor Mobiliteit voor Gehandicapten 2000-2013

www.mmdvormgeving.nl | info@mmdvormgeving.nl