Stichting Mobiliteit voor Gehandicapten

Op initiatief van Henk de Wit werd in 2001 de 'Stichting Mobiliteit voor Gehandicapten' opgericht.

Doel van deze stichting is het geven van voorlichting over de mogelijkheden die er zijn voor mensen met een lichamelijke beperking om aan het verkeer deel te nemen. Vooral het (aangepast) motorrijden wordt gepromoot. Maar ook op het gebied van procedures, voorzieningen, hulpmiddelen en andere bijkomende zaken is er veel kennis en ervaring beschikbaar.

In 2012 werd de stichting, na enkele jaren een 'slapend bestaan' te hebben geleid, her-opgericht.
Onder de bezielende leiding van voorzitter Maarten Ogg is een enthousiast en cappabel team gevormd, dat zich in februari 2013 op de Motorbeurs Utrecht voor het eerst aan pers en publiek presenteerde.

Het huidige stichtingsbestuur en de groep vrijwillige medewerkers bestaat voornamelijk uit MMvG'ers. Dit zijn lichamelijk gehandicapten die via het project Motor Mobiliteit voor Gehandicapten hun motorrijbewijs behaald c.q. heroverd hebben.

Zij weten dus uit eigen ervaring hoe het aanvoelt om te leven met lichamelijke beperkingen en ondanks dat tóch motor te rijden en hoe waardevol dat kan zijn.

Tijdens beurzen, presentaties, clubbijeenkomsten, evenementen en andere gelegenheden geven de praktijkdeskundigen van de stichting voorlichting aan het publiek en verzorgen ze demonstraties. Door hun eigen ervaringen kunnen zij, beter dan wie ook, duidelijk maken dat 'gehandicapt zijn' een relatief begrip is en dat aangepast motorrijden een wezenlijke bijdrage kan leveren aan iemands levensgeluk.

Omdat de economische haalbaarheid van het project MMvG onder druk staat, probeert de SMvG ook d.m.v. fondsenwerving het voortbestaan van dit belangrijke werk veilig te stellen.

Donaties, sponsoring en andere materiële ondersteuning moeten het op termijn mogelijk maken dat de stichting faciliterend kan gaan optreden voor de projectgroep MMvG.

Natuurlijk kunt u SMvG ook volgen op Facebook en Twitter.

Voor meer informatie, praktijkverhalen, agenda, actualiteiten en nieuws betreffende aangepast motorrijden kunt u terecht op de website van de Stichting Mobiliteit voor Gehandicapten:

www.smvg.nl