cropped Koops opleidingen logo 1
Koops Novl Opleidingen. Dit degelijk Drents familiebedrijf, geleid door Lambert Koops, werd gestart in 1958 in Westerbork door vader Jannes Koops.

Koops-Novl opleidingen verzorgt tegenwoordig in Assen, samen met een team vakkundige medewerkers, alle denkbare verkeersopleidingen en trainingen.
Het lespakket omvat praktijkscholing voor de bromfiets, motorfiets (solo én zijspan), personenauto, vrachtwagen, bus, aanhangwagen en tractor. Verder worden alle denkbare theoretische opleidingen en aanvullende trainingen aangeboden. Maar de meest bijzondere is de opleiding voor het rijbewijs A (motorfiets) voor mensen met een lichamelijke handicap.

MMvG Koops Novl opleidingen Lambert KoopsVoor dit doel liet Koops-Novl opleidingen een aantal multi-aanpasbare lesmotoren bouwen. Het begon in 1995 met een Suzuki GN 250 lichte klasse, later gevolgd door een SV 650 en een Gladius 650 voor de zware categorie. Voor het zijspanrijden kwam er een VX 800 met (rolstoeltoegankelijk) zijspan. Deze lesmotoren kunnen in ruim 70 uitvoeringen worden omgebouwd; het z.g. Basispakket. De motoren zijn goedgekeurd door de RDW en het CBR.

De lesmotoren kunnen worden aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de kandidaat. Elk bedieningscomponent kan op vrijwel elke positie worden gemonteerd. Dit gebeurt aan de hand van de Status, welke tijdens de passing op de zittingsdag wordt opgemaakt.

De kosten van het ombouwen van de lesmotoren worden aan de klant doorberekend. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de ombouw wordt de tariefgroep bepaald. Voor de eerste keer ombouwen wordt het A-tarief berekend. Voor elke ombouw daarna geldt het lagere B-tarief. Als er voorzieningen nodig zijn die niet in het Basispakket zitten, wordt hiervoor een extra toeslag berekend. De ombouwkosten worden niet per lesuur, maar per kéér dat er gelest wordt (dagdeel, dag of dagen) berekend.

Om extra kosten van reizen en ombouwen te beperken, wordt geadviseerd om meerdere lessen op een dag te nemen of een meerdaagse cursus te boeken. Voor praktische problemen, zoals overnachtingen etc. zijn oplossingen voorhanden. De prijzen van het lessen en de ombouw kunnen worden opgevraagd bij Koops-Novl opleidingen of bij de projectcoördinator van MMvG. In overleg kan er in bepaalde gevallen ook met eigen materiaal van de klant worden gelest. Dit kan uiteraard alleen indien de motor correct aangepast is en goedgekeurd door RDW en CBR.

MMvG Koops Novl opleidingen klaar voor de rijtestLambert Koops en Wiebe Hof, tevens KNMV-instructeurs, hebben zich gespecialiseerd in de materie van het aangepast motorrijden. De eerste lessen worden meestal in verkeers-luw gebied gehouden. Alle aandacht gaat dan uit naar basistechniek, gewenning aan de aanpassingen en voertuigbeheersing. Behalve oefeningen krijgt de kandidaat ook veel uitleg over de theoretische kant; het hoe en waarom van het motorrijden. Heeft men voldoende kennis en vaardigheid vergaard, dan wordt de cursus uitgebreid met deelname aan het verkeer op de openbare weg.

Als de rijvaardigheid en het verkeersinzicht van de kandidaat toereikend is en de CBR-testrit met goed gevolg is uitgevoerd, dan kan er een examenaanvraag worden gedaan. Door de enorme motivatie van de kandidaten en de gedegen opleiding is het slagingspercentage buitengewoon hoog.

MMvG Koops Novl opleidingen rijlesVaak wordt door ex-leerlingen uit het project Motor Mobiliteit voor Gehandicapten later nog een vervolgopleiding geboekt. Tijdens zo’n VRO (Voortgezette Rij Opleiding) of RMT (Regionale Motorvaardigheids Training) of Allroad Training, worden alle aspecten van het motorrijden nog eens verder uitgediept.

www.koopsvec.nl
Telefoon: 0592-372098

 

LambertWiebe